กรณีสั่งสินค้าทางช่องทางออนไลน์

คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ ภายใน 5 วันทำการ โดยต้องแจ้งทางทีมงานทันทีในวันที่ได้รับสินค้า และสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้น
หากเปลี่ยนสินค้า > จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวน 300 บาท และค่าส่งสินค้ารอบสองจำนวน 100 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (กรณีมาเปลี่ยนสินค้าโดยรับสินค้าที่โชว์รูม จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่มีค่าดำเนินการจำนวน 300 บาท) กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสินค้าพรีออร์เดอร์ ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าจำนวน 100 บาท
กรณีต้องการคืนสินค้า จะมีค่าดำเนินการจำนวน 300 บาท และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับจำนวน 100 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 วัน หลังจากทีมงานได้รับสินค้าคืนเท่านั้น *โดยหักค่าดำเนินการ และค่าจัดส่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท