ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมระหว่างซอยเพชรเกษม 67-69 เชื่อมระหว่างถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรีถนน พุทธมณฑลสาย 2, 3 และ 4ถนนทวีวัฒนาและถนนเอกชัย – พระราม 2
เพียบพร้อมด้วยระบบโครงข่ายคมนาคมอันเปี่ยม ประสิทธิภาพเชื่อมต่อถนนสายธุรกิจสำคัญในเวลาอันรวดเร็ว
มีช่องทางเข้าออกที่กว้างขวางมากกว่า4 ช่องทาง สะดวกสบายในการเดินทาง