สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่

กอปร์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ให้มีความทันสมัย เอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เราจึงเชื่อมั่นว่าด้วยทำเลที่แตกต่างและมีศักยภาพ รวมไปถึงคุณภาพของโครงการที่พัฒนา จึงถือว่าสินธรณี คือทางเลือกใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่าง
และหลากหลายเน้นคุณภาพ
และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เป็นอันดับสูงสุด

  • เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
  • นำเสนอโครงการที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุผล บริการที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
  • สร้างโครงการที่ได้มาตราฐานสูง ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีและ ความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพ
  • ดำเนินธุรกิจภายใต้ความซื่อสัตย์ของทีมงาน
  • ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรที่จะร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
  • คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

OUR

PROJECTS